Meest gestelde vragen

Hoe kan ik een verblijfsvergunning als student verkrijgen?
Hoe kan ik een verblijfs- en werkvergunning verkrijgen?
Moeten EU-burgers die in Spanje wonen hun rijbewijs vernieuwen?
Wat is er nieuw aan Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende het toepasselijke recht op het gebied van erfopvolging?
Wat is het gemeentelijke bevolkingsregister (Padrón municipal)?
Hoe en waar kan ik me inschrijven in het bevolkingsregister?
Wat is een NIE een waarvoor dient het?
Hoe en waar kan ik een NIE verkrijgen?
Ik ben EG-burger. Wat is het Attest van Inschrijving als EU-burger en hoe kan ik het verkrijgen (Certificado de Registro como Ciudadano de la Unión)?
Hoe kan ik de Spaanse nationaliteit verkrijgen?
Welke gevolgen heeft de dubbele nationaliteit?
Wie kan de dubbele nationaliteit hebben?
Wat heb je nodig om de levering van water, elektriciteit of telefoon aan te vragen?
Wat moet ik doen als ik mijn NIE verlies? En als ik verhuis?
Wat is de apostille op een document en wanneer is dat nodig?
Wat is het verschil tussen kort “verblijf” (estancia) en permanent “verblijf” (residencia)?
Hoe wordt de fiscale woonplaats van een natuurlijke persoon in Spanje bepaald?
Ik ben EU-burger en ik ga in Spanje wonen. Wat moet ik doen met mijn rijbewijs?
Wat gebeurt er als ik meer dan 90 dagen als toerist in Spanje verblijf?
Hoe kan ik mijn diploma’s in Spanje laten waarderen of erkennen?
Ik heb ontroerende goederen in Spanje en wil een testament opstellen, hoe kan ik dat doen?