MEEST GESTELDE VRAGEN

De inhoud van deze antwoorden is hoofdzakelijk informatief.Het vormt geen wettelijke basis en geeft geen rechten waarop men zich kan beroepen.
VERORDENING (EU) NR. 650/2012 BETREFFENDE HET TOEPASSELIJKE RECHT OP HET GEBIED VAN ERFOPVOLGING
BEVOLKINGSREGISTER
NIE en ATTESTEN
SPAANSE NATIONALITEIT
Volg ons op:    
Unidad de Ciudadanos Extranjeros de la Excma. Diputación Provincial de Alicante